Sunday, July 07, 2013

Spring gems of the gods

Rosa pendulina.

 Jankaea heldreichii.

Lilium calchedonicum


 Apart from the very special Rosa pendulina, Jankaea heldreichii (an Olympus endemic), and Lilium calchedonicum, on the subalpine region of mount Olympus, one can marvel at the amazing flowering species of the alpine meadows. Gentiana verna, Saxifraga scardica, Saxifraga sempervivum, Saxifraga spruneri, Saxifraga moschata, Draba athoa, Edraianthus graminifoliu, Ranunculus brevifolius, Globularia bellidifolia, Potentilla deorum, Thymus boissieri, Viola delphinantha, Botrychium lunaria, Aethionema saxatile, Campanula oreadum, Centaurea pindicola, Euphorbia cyparissias, Viola graeca, Euphorbia herniariifolia, are some of these outstanding species - spring gems of the gods.
_________________________________________________________________


 Εκτός από τα πολύ μοναδικά είδη Rosa pendulina, Jankaea heldreichii (ενδημικό του Ολύμπου), και Lilium calchedonicum, στην υποαλπική ζώνη του Ολύμπου, μπορεί κανείς να θαυμάσει εκείνα τα είδη που ανθίζουν πιο ψηλά, στα αλπικά λιβάδια. Η Gentiana verna, Saxifraga scardica, Saxifraga sempervivum, Saxifraga spruneri, Saxifraga moschata, Draba athoa, Edraianthus graminifoliu, Ranunculus brevifolius, Globularia bellidifolia, Potentilla deorum, Thymus boissieri, Viola delphinantha, Botrychium lunaria, Aethionema saxatile, Campanula oreadum, Centaurea pindicola, Euphorbia cyparissias, Viola graeca, Euphorbia herniariifolia, είναι μερικά μονάχα από αυτά τα εντυπωσιακά είδη - ανοιξιάτικα κοσμήματα των θεών.


   Spring gems of the gods


Monday, April 15, 2013

Thistles / Αγκάθια


- 48 species of the thistles found in Greece are presented here, most of which are surprisingly beautiful -


  My passion for plant identification began when I found myself wondering what were the names of these outstanding plants we call thistles, whenever I saw one. In my quest I found that only very little information was put out there, and that I had to do most of the research myself. So, Robin's Yard, was created over my fascination with this large group of plants, and while trying to resolve why they were being neglected so much.

I once read that thistles are very much related to us and the cultivation of the earth, as they require herbivores - or humans - to keep the habitat open. Otherwise they cannot survive for long in overgrown or grassy areas. What seems to be most remarkable for one to consider is what could have been the reason for only a few plants to choose this "role" and their heavy armour: the majority of plants that grow in the same habitats are absolutely friendly and have no problem surviving; on the contrary, they are very well established species.
Thistles are plants that have perfected their defense system, thus becoming unapproachable. They represent -and mirror- the feeling of embarrassment and discomfort evoked by our weaknesses and our delusions. When we invest in our personal strengths, suppressing at the same time all our weak traits, we act in a similar way that leads to building up our defenses. Our "thorns" constitute the part of our personality that is not dealt with and remains mostly underdeveloped. The feelings of uneasiness and despair that are triggered, produce a cold energy that is camouflaged under a cynical, sober or indifferent behavior. 
One keeps his defenses up only when he still feels threatened. 

Your true Victory: knocking down your triumphant arches. (Adonis)

______________________________________________________________________


  Το πάθος μου με την αναγνώριση φυτών πυροδοτήθηκε όταν άρχισα να αναρωτιέμαι και να αναζητώ να μάθω τα ονόματα των πολύ εντυπωσιακών αγκαθιών που συναντούσα. Στην αναζήτησή μου η πληροφορία ήταν τόσο διασκορπισμένη που βάλθηκα να κάνω μια εκτενέστερη έρευνα. Έτσι γεννήθηκε το Robin's Yard, με αφορμή την ιδιαίτερη γοητεία που παρουσιάζει αυτή η μεγάλη ομάδα φυτών. 

Διάβασα κάπου πως τα αγκάθια έχουν μεγάλη συγγένεια με τους ανθρώπους και την καλλιέργεια της γης -με τα φυτοφάγα ζώα εν γένει- καθώς η παρουσία τους κρατάει καθαρή και πρόσφορη την γη για την ανάπτυξή τους. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορούν να επιβιώσουν για πολύ όταν η γη είναι καταπράσινη και υπερβλαστημένη. Το εξαιρετικά όμως ενδιαφέρον που μπορεί κανείς να αναρωτηθεί  είναι για ποιον λόγο απ' όλα τα φυτά μόνο λίγα επέλεξαν αυτόν τον "ρόλο" και την αγκαθωτή αρματωσιά: η πλειοψηφία των φυτών που απαντώνται στα ίδια εδάφη είναι εντελώς φιλικά, κι όμως η δύναμή τους και η διασπορά τους είναι πολύ μεγάλη.

Τα αγκάθια είναι φυτά που έχουν τελειοποιήσει την άμυνά τους, καταφέρνοντας έτσι να γίνουν απλησίαστα. Αντιπροσωπεύουν και καθρεφτίζουν το άβολο και αμήχανο αίσθημα που μας προκαλούν οι αδυναμίες και οι αυταπάτες μας.
Όταν επενδύουμε στα δυνατά μας σημεία αποσιωπώντας ταυτόχρονα τα αδύνατα, και χωρίς να φροντίζουμε γι αυτά, κάνουμε το ίδιο πράγμα – κτίζουμε άμυνες. Τα δικά μας αγκάθια είναι το αδιαχείριστο και λιγότερο ανεπτυγμένο κομμάτι της προσωπικότητάς μας για το οποίο νιώθουμε αμηχανία ή και απελπισία, καμουφλαρισμένη ως αδιαφορία ή κυνικότητα - αδιαφορία που φέρνει το ίδιο αποτέλεσμα με τα αγκάθια: κρατάει αποστάσεις ασφαλείας.
Άμυνες έχει μόνο όποιος νοιώθει ακόμη ότι βάλλεται, ότι είναι ακάλυπτος. 

Η πραγματική σου Νίκη: να γκρεμίζεις τις θριαμβικές σου αψίδες. (Άδωνις)

Carduus nutans flower head, painted Otomi style.
Color pencils on paper 30x42cm.


The new blog "A Seed in Me" is the online counterpart of the art exhibition that will take place in Thessaloniki this Easter, (21 April through 02 May 2013), which has a naturalistic approach, promoting our connection and fine-tuning with Nature, mainly through the identification of plant species. By carefully observing and beginning to distinguish among the forms and patterns of the almost endless variety of plant species, we move closer to the idea of uniting with everything. In the beginning our minds are full of preferences and dislikes, but soon we obtain the ability to recognize beauty and its divine inspiration in everything. It is actually an awakening experience as we move from separation and indifference to enthusiastic incorporation of all living beings.
The show focuses on plant recognition in the sense of honoring each distinct species with a symbolic portrait. Occasionally egg-tempera is applied on a wooden surface, like in religious icons; the signature is also replaced by the plant's Latin name accompanied by a symbol for "heart vision".
______________________________________________________________________

  Το νέο ιστολόγιο "A Seed In Me" αποτελεί μια προεργασία, και το αντίστοιχο στο διαδίκτυο, της έκθεσης εικόνων που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το Πάσχα (21 Απριλίου με 02 Μαίου 2013). Η έκθεση έχει μια φυσιογνωστική προσέγγιση, και υποστηρίζει την σύνδεσή μας με την Φύση, κυρίως μέσα από την αναγνώριση των φυτικών ειδών. Η προσεκτική παρατήρηση και διάκριση των σχεδόν ατελείωτων μορφών του φυτικού βασιλείου μας φέρνει κοντύτερα στη συνειδητοποίηση της ενότητάς μας με όλα. Αρχικά ο νους είναι κατειλημμένος με προτιμήσεις και αντιπάθειες, όμως γρήγορα αποκτά κανείς την ικανότητα να αναγνωρίζει την ομορφιά και την εξαίσια έμπνευση σε όλα τα πράγματα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αφυπνιστική εμπειρία καθώς προχωρούμε από τον διχασμό και την αδιαφορία, στην ενθουσιώδη αναγνώριση όλων των όντων.
Αντικείμενο λοιπόν της έκθεσης είναι η αναγνώριση των φυτών με την έννοια της απόδοσης τιμής σε κάθε είδος, και ο σχεδιασμός τους αναζητά κάθε φορά ένα πορτραίτο μέσα από μια συμβολική αντιγραφή. Σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται χρήση αυγοτέμπερας σε ξύλο όπως στις αγιογραφίες, ενώ αντί υπογραφής κάθε έργο-εικόνα φέρει το λατινικό όνομα του φυτού μαζί με ένα σύμβολο όρασης της καρδιάς.